Samen staan we sterker

Onze missie en visie

We hebben de ambitie om de Cornhole sport in Nederland te promoten. Ons doel is de sport op alle niveau’s te gaan ondersteunen.

Onze ambitie in Nederland

We hebben de ambitie om de cornholesport in Nederland te promoten. Ons doel is de sport op alle niveau’s te gaan ondersteunen. Zowel op sociaal maatschappelijk terrein, via gemeentelijke sport- en beweegprogramma’s  als de individuele recreant en professional. Het oprichten van lokale clubs en verenigingen en het organiseren van toernooien is hier een onderdeel van.
Uiteindelijk hopen we over een paar jaar een door het NOC*NSF goedgekeurde sportbond te zijn, waarbij aansluiting bij de andere Europese bonden en de wereldbond een volgende stap kan zijn.

Even voorstellen.

Wie zijn wij, de oprichters van de NCHB io.?
We zijn alle 3  op een eigen manier met de cornholesport in aanraking gekomen. En door een samenkoop van omstandigheden kwamen we met elkaar in gesprek. We zagen de groeit van de sport in het buitenland, de opkomst van andere bonden en dachten, kunnen wij hierin ook geen bijdrage leveren. En zie, na veel praten, TEAMS bijeenkomsten, hebben we toch een 1e stap gezet naar oprichting van de bond.

Wij zijn het interim-bestuur  van de bond in oprichting. Na de definitieve oprichting zullen we onderzoeken wie zal gaan deelnemen in het bestuur  van de dan opgerichte cornholebond.
Belangstellenden kunnen zich bij ons melden.

Theo Stikkers
Erwin van de Woude
Johan de Vries

vlnr: Johan - Theo - Erwin

Ons meerjarenplan

Word Lid

Van de Nederlandse Cornhole Bond